Reprezentačné priestrory slúžia kultúrno-spoločenským a pracovným účelom, sú dejiskom rôznych podujatí.

 

Interiér, ktorý ich dotvára, by mal byť nielen funkčný, ale mal by odrážať aj zameranie (víziu, politiku) tej-ktorej spoločnosti. Môže ísť o interiér futuristický, historický, tradičný,...


2011 © Copyright - www.dlinterier.sk - všetky práva vyhradené

Vytvorené spoločnosťou OK media